Lykiltölur 2015

Velta

7.949 m.kr.

Hagnaður eftir skatta

2.314 m.kr

EBITDA

3.119 m.kr.

Handbært fé

3.635 m.kr.

Net debt / EBITDA

-0,15

EBITDA / velta

39,2%

Eiginfjárhlutfall

52,3%

Arðsemi eigin fjár

39,7%

Tölur miðast við meðalgengi Seðlabanka Íslands ISK/EUR árið 2015 – 146,3

EBITDA

Eigið fé

Ársreikningur 2015

Hér er hægt að sækja endurskoðaðan samstæðureikning Bláa Lónsins hf. fyrir 2015

Start typing and press Enter to search